Miljøpolitik


TOP-RENGØRING forstår samfundets stigende krav til beskyttelse af miljøet. Vi ønsker derfor at imødekomme disse krav ved i højere grad, at tage hensyn til miljøet i driften af firmaet.

TOP-RENGØRING har derfor udarbejdet en miljøpolitik, som udtrykker de hensigter vi vil efterleve, udover at overholde relevante love og bestemmelser.

  • TOP-RENGØRING vil gennem miljøstyring sikre at virksomhedens påvirkning af miljøet løbende forbedres og forebygges, hvor dette er både teknisk og økonomisk muligt.
  • TOP-RENGØRING vil anvende miljøvenlige rengøringsprodukter samt microfiber klude/mopper hvor dette er fagligt muligt.
  • TOP-RENGØRING sikrer tydelig vejledning i dosering og brug af alle vore produkter.
  • TOP-RENGØRING vil indgå i en positiv dialog med vore leverandører for at sikre, at vi løbende er holdt ajour med hvilke produkter og udstyr, der er på markedet, samt hvilke miljøfremskridt, der sker for at reducere miljøbelastende og skadelige stoffer.
  • TOP-RENGØRING vil uddanne og informere medarbejdere løbende, for derved at sikre opbakning omkring TOP-RENGØRINGS miljøstyring. Medarbejderne skal motiveres til at udvise miljøbevidsthed, og der skal fra ledelsens side, bakkes op omkring forslag til miljøforbedringer.
  • TOP-RENGØRING vil arbejde for at fremme et positivt arbejdsmiljø, ved bl.a. at anvende maskiner alle de steder, hvor det er praktisk muligt for derved at skåne vore medarbejdere.
  • TOP-RENGØRING vil gennem en åben og positiv dialog, behandle miljø- spørgsmål, fra alle interessenter. Vores miljøpolitik vil derfor være tilgængelig for alle, som ønsker indsigt heri.
Få et gratis tilbud
Se hvad det koster at lade Top-Rengøring klare din rengøring. Udfyld formularen, så kontakter vi dig og udarbejder et godt tilbud. Bemærk venligst at vi ikke gør rent i private hjem.
Hvad bruges data til?
Vi anvender dine kontaktoplysninger for at kontakte dig med et tilbud. Vi bruger ikke dine oplysninger til andet - og vi videregiver dem ikke til andre.